O nas

Biuro Brokerskie "CONSENSUS" Sp. z o.o. działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych numer 1279/03 z dnia 05.12.2003 roku.

Firma reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu Karola Wójcika związanego z branżą ubezpieczeniową od roku 1996 i stanowi następstwo wcześniejszej działalności jego przedsiębiorstwa pod firmą Biuro Brokerskie „CONSENSUS” założonego w 1998 roku.

ANALIZA WYMAGAŃ I POTRZEB KLIENTA

Pomoc
specjalistów

Dystrybucja
ubezpieczeń

Wsparcie w
likwidacji szkód

Biuro Brokerskie „CONSENSUS” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych wykonując czynności brokerskie dla podmiotów gospodarczych, instytucji oraz osób fizycznych.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam profesjonalnie pomagać w zarządzaniu ryzykiem działalności naszych Klientów, zwiększając tym samym ich standardy bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu wypływu środków na zawierane umowy ubezpieczenia, świadcząc przy tym pomoc w likwidacji powstałych szkód.

Dane firmy

Biuro Brokerskie "CONSENSUS" Sp. z o.o.

ul. Franciszka Hynka 6 lokal 12
80-465 Gdańsk

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00

W dniach 24 oraz 31 grudnia biuro czynne
w godzinach od 8.00 do 14.00

Tel:
58 345 46 51
58 710 04 19
58 710 04 29

Fax:
58 345 16 34

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181713; Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5842505950; Zarząd jednoosobowy: Karol Wójcik Prezes Zarządu; Wysokość kapitału zakładowego: 350.000 zł (w całości opłacony); Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: 1279/03 z dnia 05.12.2003 roku.

Informacje o Brokerze.